Sjukgymnastiken

Om du har problem som begränsar din rörelseförmåga kan du vända dig till oss. Det kan t.ex. gälla smärta, stelhet, muskelsvaghet, yrsel och spänningar. Sjukgymnasten undersöker och analyserar vad som kan vara orsaken till dina besvär. Utifrån analysen görs en behandlingsplan som kan innefatta träning, rådgivning, ergonomi eller andra behandlingsåtgärder som syftar till att bota eller lindra smärta och att förbättra eller behålla funktioner.

Du behöver inte ha remiss från läkare.

Telefon 010-24 33 800

Du kommer då till Tele-Q automatisk växel där du får knappa in personnummer och telefonnummer och får en tid då du rings upp. Detta system är nu, januari 2018, helt nytt för sjukgymnastiken varför vi ber om överseende om det inte fungerar perfekt.