Läkarmottagningen

Här på Aneby vårdcentral tror vi att vården blir bättre om du får träffa samma läkare vid varje besök. På läkarmottagningen “listas” du därför oftast till en läkare. Vi strävar efter att det är denne som du får kontakt med om du behöver träffa eller tala med en läkare. Vi har en god bemanning och använder oss inte av hyrläkare men ibland har vi återkommande vikarier.

Flera av våra distriktsläkare på vår läkarmottagning har öppen telefontid. Tider och telefonnummer kan du se på kontaktsidan. Vill du ha telefontid till någon av våra utbildningsläkare eller distriktsläkare utan öppen telefontid så ringer du rådgivning och tidsbokning, alternativt så kontaktar du oss via “1177 Vårdguiden”. Besökstid till läkare bokar du i första hand via vår rådgivning.

Våra mottagningstider och hur du kontaktar oss.