Omsorgsfull vård. Nära dig.

Råd eller vård?

Aneby Vårdcentral tar emot barn & vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Du kan ringa dygnet runt.

Vaccinera dig

Genom att vaccinera sig kan man minska risken att drabbas av svår influensa och lunginflammation.

Lista dig hos oss

Gör hälsovalet och lista dig hos oss. Vi har bred kompetens och arbetar med hela människan, hela livet.

Vård dygnet runt

På 1177.se finns råd om sjukdomar, hälsa och vård.

Aktuell information

Vaccination mot Coronavirus

För aktuell information gå in på 1177.se