Omsorgsfull vård. Nära dig.

Råd eller vård?

Aneby Vårdcentral tar emot barn & vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Du kan ringa dygnet runt.

Vaccinera dig

Genom att vaccinera sig kan man minska risken att drabbas av svår influensa och lunginflammation.

Lista dig hos oss

Gör hälsovalet och lista dig hos oss. Vi har bred kompetens och arbetar med hela människan, hela livet.

Vård dygnet runt

På 1177.se finns råd om sjukdomar, hälsa och vård.

Aktuell information

Ny avgift för telefonsamtal

Patientavgiften för en kvalificerad distanskontakt, dvs telefonsamtal med läkare, kostar från årsskiftet 100 kronor i patientavgift.

Det är en medicinsk bedömning om patientavgift ska debiteras, bedömningen grundas på utförd eller planerad insats. En distanskontakt betraktas som kvalificerad om den innehållsmässigt motsvarar de insatser som görs vid ett fysiskt besök.

En kvalificerad distanskontakt innebär att man gör en medicinsk bedömning som till exempel kan innehålla:

* Beslut om behandling eller ytterligare utredning

* Att man gör en ändring av pågående behandling

* Utvärdering av läkemedel

 

Vaccination mot Coronavirus

För aktuell information och tidsbokning gå in på 1177.se.