Astma- & KOL-mottagning

På vår Astma- och KOL-mottagning utreds patienter med symtom som kan tyda på astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi utför lungfunktionsundersökningar, bl.a. spirometri. Vi ger dig information och undervisning kring din sjukdom samt undervisning i inhalationsteknik.

Här får du också hjälp med rökavvänjning utan någon remiss från läkare.

På Astma- KOL-mottagningen träffar du en specialutbildad sjuksköterska. Bedömning och behandling sker i samråd med din läkare.

Kontakt och råd får du på telefon 010-24 33 800 alternativt hittar du alla kontaktuppgifter under Kontakt.

Våra mottagningstider och hur du kontaktar oss.