Sjukgymnastiken

Om du har problem som begränsar din rörelseförmåga kan du vända dig till oss. Det kan t.ex. gälla smärta, stelhet, muskelsvaghet, yrsel och spänningar. Sjukgymnasten undersöker och analyserar vad som kan vara orsaken till dina besvär. Utifrån analysen görs en behandlingsplan som kan innefatta träning, rådgivning, ergonomi eller andra behandlingsåtgärder som syftar till att bota eller lindra smärta och att förbättra eller behålla funktioner.

Du behöver inte ha remiss från läkare.

Våra mottagningstider och hur du kontaktar oss.