Läkarmottagningen

Här på Aneby vårdcentral tror vi att vården blir bättre om du får träffa samma läkare vid varje besök. Du ”listas” därför till en läkare. Vi strävar efter att det är denne som du får kontakt med om du behöver träffa eller tala med en läkare. Vi har en god bemanning och använder oss inte av hyrläkare.

Våra distriktsläkare har öppen telefontid. Tider och telefonnummer kan du se på kontaktsidan. Vill du ha telefontid till någon av våra utbildningsläkare ringer du rådgivning och tidsbokning, alternativt så kontaktar du oss via ”Mina vårdkontakter”. Besökstid till läkare bokar du i första hand hos oss via vår rådgivning.