Diabetesmottagningen

Vår diabetesmottagning är till för dig som har diabetes eller förhöjda blodsockervärden. Här träffar du vår diabetessköterska. Du får vägledning och stöd kring din diabetes samt hjälp att hantera din egenvård på bästa möjliga sätt. Vid behov kan du få hjälp med remisser till ögonmottagning, dietist och fotvård samt utskrivning av diabeteshjälpmedel. Målsättningen är att du skall få ökad kunskap och förståelse för din sjukdom.

Vi kallar våra diabetespatienter på regelbundna kontroller till sköterska och läkare.

Ring diabetesmottagningen direkt på tisdagar 11.00-12.00 på telefon 010-24 33 852