GDPR

Vi dokumenterar och för journal i enlighet med Patientdatalagen kap 1.

Vi använder i huvudsak journalförningsprogrammet Cosmic, men förmedlar även patientinformation via datorprogrammen RoS, Picsara, Pascal samt NPÖ. Patientinformation förs även i registren Svevac, Svedem och NDR. Programmen är antingen lösenordsskyddade eller kräver s k SITHS-kort med personlig kod för inloggning.